Boeking

Indien U wilt boeken, kunt U bij de desbetreffende reis op de knop 'Boek deze reis' klikken. U krijgt dan automatisch het aanmeldsingsformulier op het scherm. Aan het eind van het formulier is er een knop 'verzenden'. U krijgt dan automatisch ook een kopie van het formulier naar Uw eigen e-mailadres gestuurd, zodat U altijd kunt controleren wat U hebt ingevuld.

N.B. Mocht U problemen hebben met het electronische formulier, dan kunt U ons ook een berichtje zenden. We sturen U in dat geval per reguliere post een aanmeldingsformulier toe.

Na het versturen van het formulier krijgt U binnen enkele dagen een bevestiging van ons met een nota. Op de nota staat de aanbetaling à 25% van de totale reissom plus eventuele verzekeringen (bij de reizen is als premie van de reissom uitgegaan van de prijs zonder de éénpersoonskamertoeslag; zoudt U een éénpersoonkamer willen en een aannuleringsverzekering via ons dan valt de premie iets hoger uit dan vermeld bij de desbetreffende reis).

Het restant à 75% van de reissom dient U zes weken vóór vertrek te voldoen. Rond die tijd versturen we ook de gegevens, zoals deelnemerslijst, hotellijst en overige relevante informatie, zoals vliegtijden, lokaal geld etc.. Uiterlijk zes weken vóór vertrek, maar dikwijls al eerder, nemen we ook een beslissing over het wel of niet doorgaan van de reis. Het minimum aantal deelnemers is 10, het maximum aantal 25. In sommige gevallen lukt het ook nog om met een kleiner groepje op reis te kunnen gaan. Het gemiddelde aantal ligt op 12 à 15 deelnemers.

Mocht U nog verdere vragen hebben of informatie verlangen, schroomt U dan niet contact met ons op te nemen.

 

Privacy

Privacy Policy: Schiethart Reizen hecht veel waarde aan Uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij U over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer U gegevens aan Schiethart Reizen verstrekt, vallen Uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens.

Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder 1622935. U kunt deze inzien via www.cbpweb.nl

Invullen van persoonsgegevens

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief wordt U gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die U invult, gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of U in de toekomst over reisproducten te informeren.

Circa zes weken vóór vertrek vragen we U via een Formulier voor Wensen en Gegevens om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat U de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verzameling van persoonsgegevens

Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die Schiethart Reizen verzamelt en verwerkt, verwijzen we U naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heeft U direct inzage.

Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn Uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die U bij ons hebt geboekt. Wij zullen Uw persoonsgegevens nooit zonder Uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wanneer U naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat Uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien U correctie en/of verwijdering van Uw persoonsgegevens wil, kunt U dit doen bij info@schiethartreizen.nl

Vragen: Heeft U vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt U deze richten aan: info@schiethartreizen.nl

Wijzigingen Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Komt U daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

 

Laatste wijziging: 31 december 2016